18.4.2022.

Izlet u Križnicu na Vuzmeni pondeljek

Na Vuzmeni pondeljek, 18. travnja 2022, organiziramo

biciklistički i pješački izlet u Križnicu
 

- polazak u 11 sati ispred panoa (pješaci u isto vrijeme kod mosta)
- organiziran ručak kod Rengela u 13 sati
- prijave i uplate (50 kuna) do petka 15. travnja na kiosku Vrabac kod semafora
                                    
upravni odbor