2.4.2018.

Vuzmeni Pondeljek - Izlet na Križnicu

Na Vuzmeni pondeljek, 2. travnja 2018. Zeleno srce organizira biciklistički i pješački izlet na Križnicu.

- polazak u 10 sati ispred panoa (pješaci u isto vrijeme kod mosta)
 
organiziran ručak kod fabčića
 
- prijave i uplate (35 kuna) do petka 30. ožujka na kiosku vrabac kod semafora
 
upravni odbor