8.12.2019.

Kupanje u Barcsu

Zeleno srce organizira Kupanje u Barcsu - u nedjelju 8. prosinca!
 
SVIM NAŠIM ČLANOVIMA (sa plaćenom članarinom u 2019.) NUDIMO BESPLATAN ULAZ NA BAZENE U BARCSU.
 
AKO ŽELITE SUDJELOVATI OBAVEZNO SE PRIJAVITE 
NA BROJ TELEFONA 099 860 97 98 
DO PETKA  - 6. PROSINCA.
 
NA BAZENE TREBA DOĆI VLASTITIM PRIJEVOZOM
U 14.30 SATI.
 
UPRAVNI ODBOR